Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strony internetowej
BIP

Budżet Obywatelski Namysłowa

Budżet Obywatelski Namysłowa - o co w tym chodzi?

Budżet Obywatelski. Co to oznacza? Każdy mieszkaniec miasta będzie miał wpływ na przeznaczenie części budżetu. W tym roku jest to 50 tys. zł.

Budżet obywatelski, inaczej zwany partycypacyjnym, to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli. Historia budżetów partycypacyjnych sięga swoimi korzeniami lat '80. Pierwszy raz narzędzie takie zostało zastosowane w mieście Porto Alegre w Brazylii. Obecnie taka forma partycypacji stosowana jest w wielu krajach na całym świecie. Choć tematyka budżetów obywatelskich została wielokrotnie opisana przez naukowców, nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model budżetu partycypacyjnego.

Na jakich zasadach budżet obywatelski będzie w tym roku funkcjonował w Namysłowie?

Zarządy osiedli są odpowiedzialne za to, by w terminie od 9 kwietnia do 7 maja zebrać pomysły od mieszkańców swoich osiedli na zadania finansowane z budżetu obywatelskiego. Pomysły te będą zobowiązane przekazać burmistrzowi do 7 maja 2018 r.

Czym powinny się charakteryzować zgłaszane zadania?

Ogólnie rzecz biorąc powinny być to zadania mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców oraz:

Od 8 do 11 maja br.  powołany przez burmistrza zespół ds. budżetu obywatelskiego będzie analizował złożone propozycje pod względem zgodności z prawem oraz czy mieszczą się w ramach kompetencji gminy, w tym zwłaszcza czy dotyczą zadań realizowanych na terenach będących własnością gminy Namysłów. Po zakończeniu weryfikacji zespół ustali ostateczną listę zadań, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańcom w maju br.

Jak będziemy głosować?

Głosowanie będzie trwało od 14 maja do 4 czerwca 2018 r.

Głosujemy poprzez wypełnienie krótkiego formularza (karty do głosowania). Opieczętowane karty będzie można podjąć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego  podając  imię, nazwisko oraz numer PESEL. Na karcie również wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL. Niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu zliczania głosów oraz własnoręczny podpis głosującego. Na formularzu spośród listy zadań będzie można wskazać maksymalnie trzy wybrane przez siebie zadania do realizacji. Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania posiadają aktualny adres zameldowania w mieście Namysłów. Głosujemy tylko jeden raz. Wypełnione i podpisane formularze będzie można wrzucić do specjalnie na tę okazję wystawionej urny. Odpowiednio wcześniej pojawi się informacja, w których miejscach będą się one znajdowały. Głosować będzie też można poprzez internet na stronie www.glosowanie.namyslow.eu, wpisując analogicznie dane, jak w przypadku głosowania za pomocą karty.

Od dnia 5 czerwca 2018 r. zespół ds. budżetu obywatelskiego ogłosi, które zadanie bądź zadania zdobyły największą ilość głosów. Może się zdarzyć bowiem, że kilka zadań będzie mieściło się w limicie wydatków przewidzianych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wybrane przez mieszkańców zadania powinny być zrealizowane jeszcze w tym roku. W uzasadnionych przypadkach realizacja kolejnego etapu projektu może być w części przeprowadzona w roku 2019.

Pliki do pobrania:

PDFFormularz zgłoszenia zadania.pdf

PDFHarmonogram Budżet Obywatelski 2018.pdf

PDFKarta do glosowania.pdf

PDFRegulamin Budżet Obywatelski 2018.pdf

Inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w minionych latach:

Rok 2015:

2015.jpeg

Rok 2016:

2016.jpeg

Rok 2017:

BO 2017.jpeg

 

 


Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8096700
w tym miesiącu: 110166
dzisiaj: 4224