Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski Namysłowa 2021

Budżet Obywatelski Namysłowa - informacje podstawowe:

Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli. Historia tego typu inicjatyw sięga lat ’80 ubiegłego wieku. Pierwszy raz takie narzędzie zastosowane zostało w mieście Porto Alegre w Brazylii. Obecnie taka forma stosowana jest w wielu krajach na całym świecie. Chociaż tematyka budżetów obywatelskich została wielokrotnie opisana przez naukowców, nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący jego model.

Budżet Obywatelski Namysłowa 2021 - zasady:

Każdy mieszkaniec Namysłowa może zgłosić w terminie od 29 marca do 19 kwietnia 2021 r. pomysł na zadanie, które mogłoby zostać sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego. Formularz zgłoszeniowy wraz listą podpisów co najmniej 10 osób popierających projekt, które zamieszkują na terenie miasta Namysłowa, należy złożyć w kopercie z dopiskiem "Budżet Obywatelski Namysłowa 2021" w urnie wystawionej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, przy wejściu głównym od strony ul. Dubois 3, do dnia 19 kwietnia 2021 r.

Czym powinny się charakteryzować zgłaszane zadania?

Zadania zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa powinny mieć wpływ na rozwój miasta, zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców i spełniać następujące cechy:

Od 20 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. powołany przez Burmistrza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa będzie analizował złożone propozycje pod względem kryteriów formalnych. Po zakończeniu weryfikacji oraz procedury odwoławczej, zespół ustali ostateczną listę zadań, która w dniach od 21 maja do 31 maja 2021 r. zostanie poddana pod głosowanie mieszkańców.

Jak przebiegać będzie głosowanie?

Głosowanie będzie trwało od 21 maja do 31 maja 2021 r. Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Namysłowa. Głosować można w sposób tradycyjny i za pośrednictwem internetu. Osoby, które w momencie głosowania nie ukończyły 16 roku życia mogą głosować jedynie w sposób tradycyjny i posiadać powinny pisemną zgodę opiekuna prawnego.

1. Głosowanie w sposób tradycyjny:

Głosować można poprzez wypełnienie opieczętowanej karty do głosowania i wrzucenie jej do urny. Opieczętowane karty otrzymać będzie można w Urzędzie Miejskim w Namysłowie (ul. Dubois 3) w wyznaczonym miejscu, w którym będzie również znajdowała się urna. Na formularzu spośród listy zadań będzie można wskazać maksymalnie trzy propozycje. Na karcie do głosowania, w odpowiednich rubrykach należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

2. Głosowanie za pośrednictwem internetu:

Osoby, które w momencie głosowania ukończyły 16 rok życia i zamieszkują na terenie Namysłowa głosować mogą poprzez stronę internetową www.namyslow.eu. Na formularzu online spośród listy zadań będzie można wskazać maksymalnie trzy propozycje. W odpowiednich rubrykach należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

W dniu 7 czerwca 2021 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa ogłosi, które zadanie lub zadania zdobyły największą ilość głosów (może się bowiem zdarzyć, że kilka zadań będzie mieściło się w limicie wydatków przewidzianych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2021 r.)

Brak opisu obrazka

Dokumenty do pobrania:

 1. PDFUchwała Nr 377-VIII-21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 roku.pdf
 2. PDFZarządzenie Nr 616-VIII-21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 marca 2021 roku.pdf
 3. PDFFormularz zgłoszenia zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2021 r..pdf
 4. PDFLista poparcia dla projektu złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2021 r..pdf
 5. PDFOświadczenie właściciela lub zarządcy nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania na wskazanym terenie.pdf

Protokoły z posiedzeń Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa:

1.PDFProtokół B.O. z dn. 7 maja.pdf

2.PDFProtokół B.O. z dn. 20 maja.pdf

3. PDFProtokół B.O. z dn. 7 czerwca.pdf

Inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w minionych latach:

Rok 2020 - Dron do analizy zanieczyszczeń SOWA

Brak opisu obrazka

Rok 2019 - Kwitnące łąki - miejsca pełne życja - ratujmy pszczoły

Brak opisu obrazka

Rok 2018 - Reymonta stawia na sport i zabawę

Rok 2017 - Reymonta Czyta Dzieciom

Brak opisu obrazka

Rok 2016 - Ścieżka pieszo-rowerowa przy Parku Miejskim

Brak opisu obrazka

Rok 2015 - Osiedlowe tereny zielone dla pokoleń

Brak opisu obrazka

Wersja XML