Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Komunikat w sprawie dostępności cmentarzy komunalnych

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Namysłowa informuje, że wszystkie cmentarze komunalne, znajdujące się na terenie gminy Namysłów, pozostają dostępne. Mając jednak na względzie obecną sytuację epidemiczną oraz dążąc do minimalizacji zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, apelujemy do mieszkańców, odwiedzających groby swoich bliskich, o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wytycznych.
  Data publikacji: 07-04-2020 14:17
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

  Brak opisu obrazka
  Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dot. podstawowych zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem.
  Data publikacji: 07-04-2020 09:05
 • Skrócone godziny pracy w dniu 10 kwietnia 2020 roku

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 roku Urząd Miejski w Namysłowie oraz Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny do godz. 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.
  Data publikacji: 06-04-2020 15:16
 • Informacja o zmianie dotychczasowych zasad dot. obsługi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie

  Brak opisu obrazka
  W związku z obowiązującymi przepisami prawa, wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wprowadzone zostają zmiany w dotychczasowej obsłudze Interesantów w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
  Data publikacji: 31-03-2020 14:13
 • Rekrutacja do Żłobka w Namysłowie w 2020 roku

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, informujemy, że 01.04.2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka w Namysłowie, publicznej placówki prowadzonej przez Gminę Namysłów, na rok szkolny 2020/2021.
  Data publikacji: 31-03-2020 13:29
 • Informacja o nieruchomościach gminnych przeznaczonych do sprzedaży

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie opublikowane zostało zarządzenie Nr 345/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów obejmujących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 857/14, 851/53, 851/54 oraz wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
  Data publikacji: 27-03-2020 18:45
 • Informacja o przedłużeniu zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

  Brak opisu obrazka
  Na podstawie polecenia Wojewody Opolskiego PSiZ.I.13.2020.KG z dnia 24 marca 2020 r. zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie zostaje przedłużone na okres od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
  Data publikacji: 26-03-2020 14:43
 • Komunikat Wojewody Opolskiego dementujący przeprowadzanie dezynfekcji z powietrza

  Brak opisu obrazka
  Stanowczo dementuję pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje rozsyłane m.in. za pomocą wiadomości typu sms, o rzekomej dezynfekcji miast z powietrza! To klasyczny fake news, mający na celu podsycanie niepokoju społecznego.
  Data publikacji: 26-03-2020 12:21
 • Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego

  Brak opisu obrazka
  Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1369, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Data publikacji: 26-03-2020 11:59
 • Informacja Wojewody Opolskiego w sprawie kolejnych ograniczeń w przekraczaniu granicy

  Brak opisu obrazka
  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.
  Data publikacji: 25-03-2020 13:21
 • Apel Burmistrza do mieszkańców

  Brak opisu obrazka
  Najważniejsze informacje dot. zasad podejmowanych w obecnej sytuacji epidemicznej w kraju.
  Data publikacji: 25-03-2020 11:45
 • Informacja o odwołaniu imprez kulturalno-rozrywkowych, organizowanych przez Gminę Namysłów

  Brak opisu obrazka
  W związku z nasilającą się epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, podjąłem decyzję o odwołaniu imprez kulturalno-rozrywkowych, organizowanych przez Gminę Namysłów, które miały się odbyć do końca czerwca 2020 r.
  Data publikacji: 24-03-2020 14:19
 • Informacja o zamknięciu strefy płatnego parkowania w Namysłowie

  Brak opisu obrazka
  W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed rozprzestrzeniającym się koronawirusem (SARS-CoV-2), wywołującym chorobę COVID-19, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i osób odwiedzających miasto, Burmistrz Namysłowa podjął decyzję o zamknięciu z dniem 23 marca br. do odwołania strefy płatnego parkowania w Namysłowie.
  Data publikacji: 20-03-2020 17:03
 • Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych

  Brak opisu obrazka
  Z tej okazji wszystkim osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom, opiekunom i przyjaciołom, życzę
  Data publikacji: 20-03-2020 12:56
 • Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?

  Brak opisu obrazka
  Najważniejsze informacje co można robić a czego nie wolno robić w trakcie kwarantanny.
  Data publikacji: 20-03-2020 08:58
 • Apel Starosty Namysłowskiego oraz Burmistrza Namysłowa o pozostanie w domach

  Brak opisu obrazka
  Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz oraz Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski apelują do wszystkich mieszkańców powiatu oraz miasta Namysłowa o to, aby w tych trudnych dla nas wszystkich dniach, pozostali w domach, chroniąc poprzez swoje odpowiedzialne zachowanie zdrowie swoje, swoich najbliższych oraz wszystkich mieszkańców.
  Data publikacji: 20-03-2020 08:50
 • Informacja labolatorium medycznego DIAGNOSTYKA

  Brak opisu obrazka
  Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju i wprowadzony ograniczony ruch pacjentów w Namysłowskim Centrum Zdrowia informujemy, że aby skorzystać z usług Laboratorium należy zadzwonić na numer telefonu 573 976 669. Za utrudnienia przepraszamy ale również prosimy o wyrozumiałość.
  Data publikacji: 18-03-2020 14:47
 • Ograniczenia w funkcjonowaniu wszystkich wydziałów merytorycznych i obsługowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

  Brak opisu obrazka
  W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS - CoV-2 wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu wszystkich wydziałów merytorycznych i obsługowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  Data publikacji: 17-03-2020 13:45
 • Rozkład jazdy autobusów w dniach wolnych od nauki szkolnej

  Brak opisu obrazka
  Rozkład jazdy autobusów w dniach wolnych od nauki szkolnej.
  Data publikacji: 16-03-2020 13:49
 • Apel Przewodniczącego Rady Miejskiej o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w sesji

  Brak opisu obrazka
  W związku ze zwiększającym się ryzykiem zarażenia koronawirusem COVID-19, wytycznymi Ministra Zdrowia oraz ograniczeniem dostępu do Urzędu Miejskiego w Namysłowie dla interesantów, w trosce o Państwa dobro i zdrowie, proszę o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w XXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie zwołanej na dzień 26.03.2020 r.
  Data publikacji: 16-03-2020 13:41
Wersja XML