Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Informacja o zmianie dotychczasowych zasad dot. obsługi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie

  Brak opisu obrazka
  W związku z obowiązującymi przepisami prawa, wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wprowadzone zostają zmiany w dotychczasowej obsłudze Interesantów w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
  Data publikacji: 31-03-2020 14:13
 • Rekrutacja do Żłobka w Namysłowie w 2020 roku

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, informujemy, że 01.04.2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka w Namysłowie, publicznej placówki prowadzonej przez Gminę Namysłów, na rok szkolny 2020/2021.
  Data publikacji: 31-03-2020 13:29
 • Informacja o nieruchomościach gminnych przeznaczonych do sprzedaży

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie opublikowane zostało zarządzenie Nr 345/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów obejmujących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 857/14, 851/53, 851/54 oraz wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
  Data publikacji: 27-03-2020 18:45
 • Informacja o przedłużeniu zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

  Brak opisu obrazka
  Na podstawie polecenia Wojewody Opolskiego PSiZ.I.13.2020.KG z dnia 24 marca 2020 r. zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie zostaje przedłużone na okres od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
  Data publikacji: 26-03-2020 14:43
 • Komunikat Wojewody Opolskiego dementujący przeprowadzanie dezynfekcji z powietrza

  Brak opisu obrazka
  Stanowczo dementuję pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje rozsyłane m.in. za pomocą wiadomości typu sms, o rzekomej dezynfekcji miast z powietrza! To klasyczny fake news, mający na celu podsycanie niepokoju społecznego.
  Data publikacji: 26-03-2020 12:21
 • Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego

  Brak opisu obrazka
  Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1369, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Data publikacji: 26-03-2020 11:59
 • Informacja Wojewody Opolskiego w sprawie kolejnych ograniczeń w przekraczaniu granicy

  Brak opisu obrazka
  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.
  Data publikacji: 25-03-2020 13:21
 • Apel Burmistrza do mieszkańców

  Brak opisu obrazka
  Najważniejsze informacje dot. zasad podejmowanych w obecnej sytuacji epidemicznej w kraju.
  Data publikacji: 25-03-2020 11:45
 • Informacja o odwołaniu imprez kulturalno-rozrywkowych, organizowanych przez Gminę Namysłów

  Brak opisu obrazka
  W związku z nasilającą się epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, podjąłem decyzję o odwołaniu imprez kulturalno-rozrywkowych, organizowanych przez Gminę Namysłów, które miały się odbyć do końca czerwca 2020 r.
  Data publikacji: 24-03-2020 14:19
 • Informacja o zamknięciu strefy płatnego parkowania w Namysłowie

  Brak opisu obrazka
  W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed rozprzestrzeniającym się koronawirusem (SARS-CoV-2), wywołującym chorobę COVID-19, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i osób odwiedzających miasto, Burmistrz Namysłowa podjął decyzję o zamknięciu z dniem 23 marca br. do odwołania strefy płatnego parkowania w Namysłowie.
  Data publikacji: 20-03-2020 17:03
 • Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych

  Brak opisu obrazka
  Z tej okazji wszystkim osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom, opiekunom i przyjaciołom, życzę
  Data publikacji: 20-03-2020 12:56
 • Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?

  Brak opisu obrazka
  Najważniejsze informacje co można robić a czego nie wolno robić w trakcie kwarantanny.
  Data publikacji: 20-03-2020 08:58
 • Apel Starosty Namysłowskiego oraz Burmistrza Namysłowa o pozostanie w domach

  Brak opisu obrazka
  Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz oraz Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski apelują do wszystkich mieszkańców powiatu oraz miasta Namysłowa o to, aby w tych trudnych dla nas wszystkich dniach, pozostali w domach, chroniąc poprzez swoje odpowiedzialne zachowanie zdrowie swoje, swoich najbliższych oraz wszystkich mieszkańców.
  Data publikacji: 20-03-2020 08:50
 • Informacja labolatorium medycznego DIAGNOSTYKA

  Brak opisu obrazka
  Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju i wprowadzony ograniczony ruch pacjentów w Namysłowskim Centrum Zdrowia informujemy, że aby skorzystać z usług Laboratorium należy zadzwonić na numer telefonu 573 976 669. Za utrudnienia przepraszamy ale również prosimy o wyrozumiałość.
  Data publikacji: 18-03-2020 14:47
 • Ograniczenia w funkcjonowaniu wszystkich wydziałów merytorycznych i obsługowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

  Brak opisu obrazka
  W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS - CoV-2 wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu wszystkich wydziałów merytorycznych i obsługowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  Data publikacji: 17-03-2020 13:45
 • Rozkład jazdy autobusów w dniach wolnych od nauki szkolnej

  Brak opisu obrazka
  Rozkład jazdy autobusów w dniach wolnych od nauki szkolnej.
  Data publikacji: 16-03-2020 13:49
 • Apel Przewodniczącego Rady Miejskiej o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w sesji

  Brak opisu obrazka
  W związku ze zwiększającym się ryzykiem zarażenia koronawirusem COVID-19, wytycznymi Ministra Zdrowia oraz ograniczeniem dostępu do Urzędu Miejskiego w Namysłowie dla interesantów, w trosce o Państwa dobro i zdrowie, proszę o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w XXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie zwołanej na dzień 26.03.2020 r.
  Data publikacji: 16-03-2020 13:41
 • Informacja dla wykonawców dot. postępowania w przypadku składania ofert o udzielenie zamówienia

  Brak opisu obrazka
  W związku z decyzją Burmistrza Namysłowa o zamknięciu do odwołania Urzędu Miejskiego w Namysłowie dla interesantów prosimy wszystkich wykonawców, którzy chcą:
  Data publikacji: 16-03-2020 08:06
 • Informacja o zamknięciu Urzędu Miejskiego w Namysłowie

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, w związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem (SARS-CoV-2) oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, Burmistrz Namysłowa z dniem dzisiejszym podjął decyzję o zamknięciu od dnia 16 marca br. do odwołania Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Wprowadzenie ograniczenia dostępu do budynków urzędu dla interesantów powoduje konieczność zmiany sposobu załatwiania Państwa spraw.
  Data publikacji: 13-03-2020 12:30
 • Skrócone godziny pracy w dniu 13 marca 2020 roku

  Brak opisu obrazka
  Skrócone godziny pracy w dniu 13 marca 2020 roku
  Data publikacji: 13-03-2020 11:11
Wersja XML