Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strony internetowej
BIP

Akty prawne

Zbiory Uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie:

 1. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2014-2018 (VII kadencja)
 2. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2012-2014 (VI kadencja)
 3. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2010-2011 (VI kadencja)
 4. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2006-2010 (V kadencja)
 5. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2002-2006 (IV kadencja)
 6. Prawo miejscowe
 7. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie dot. planowania przestrzennego

Zbiory Zarządzeń Burmistrza Namysłowa:

 1. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2018 roku (VII kadencja)
 2. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2017 roku (VII kadencja)
 3. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2016 roku (VII kadencja)
 4. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2015 roku (VII kadencja)
 5. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2014 roku (VII kadencja)
 6. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2014 roku (VI kadencja)
 7. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2013 rok (VI kadencja)
 8. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2012 rok (VI kadencja)
 9. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2011 rok (VI kadencja)
 10. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2010 rok (VI kadencja)
 11. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2010 rok (V kadencja)
 12. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2009 rok (V kadencja)
 13. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2008 rok (V kadencja)
 14. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2007 rok (V kadencja)
 15. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2006 rok (V kadencja)
 16. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2006 rok (IV kadencja)
 17. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2005 rok (IV kadencja)

Akty prawne dot. podatków i innych opłat lokalnych:

Od 2016 r. ustawodawca wprowadził jednorazową płatność podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie do 100,00 zł.

Począwszy od 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

Uchwały:

 1. Uchwała Nr 636/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów.
 2. Uchwała Nr 405/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
 3. Uchwała Nr 608/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
 4. Uchwała Nr 139/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. Uchwała Nr 61/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  • Uchwała Nr 525/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Uchwała Nr XIX/229/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.
  • Uchwała Nr XXII/277/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.
  • Uchwała Nr XXV/324/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.
  • Uchwała Nr 121/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.
 7. Uchwała Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty.
  • Uchwała Nr 27/40/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2012 r. stwierdzająca nieważność § 4 uchwały Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłat.

Akty prawne dot. gospodarowania odpadami:

Ustawy:

Rozporządzenia:

Uchwały:

Pozostałe akty prawne:

 1. Statut Gminy Namysłów
 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7236057
w tym miesiącu: 75537
dzisiaj: 2810