Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zachorowań na grypę

Ogólne wskazania profilaktyczne

Należy:

 1. unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,
 2. kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych,
 3. zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci,
 4. myć często ręce,
 5. unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków,
 6. dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać.

Informacje dla dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach nauczania i wychowania

Należy:

 1. obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trakcie pobytu w placówkach takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka,
 2. informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym,
 3. zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach,
 4. organizować w ramach możliwości jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego,
 5. monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowego Zakładu Higieny celem uzyskania bieżących informacji.

Informacje dla dzieci i młodzieży

Należy:

 1. myć ręce mydłem i ciepłą wodą przez 20 sekund,
 2. jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi,
 3. umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu,
 4. unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą.
Wersja XML