Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spółki Gminy Namysłów

Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. w Namysłowie (100% - własność Gminy Namysłów)

Spółka kapitałowa
Prezes: Andrzej Treliński
ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie (100% - własność Gminy Namysłów)

Spółka kapitałowa
Prezes: Janusz Nowak
ul. Łączańska 12, 46-100 Namysłów

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie (udział większościowy Gminy Namysłów)

Spółka kapitałowa
Prezes: Artur Masiowski
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów

Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysłowie

Spółka kapitałowa
Prezes: Barbara Kin
ul. Marii Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów

Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysłowie (udział mniejszościowy Gminy Namysłów)

Spółka kapitałowa
Prezes: Agnieszka Kruk
ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów

LED Pack Management Namysłów Sp. z o.o. w Namysłowie

Spółka kapitałowa
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Namysłów Spółka z o.o. (udział mniejszościowy Gminy Namysłów)

Spółka kapitałowa
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska" Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (udział mniejszościowy Gminy Namysłów)

Spółka kapitałowa
Prezes: Jacek Janiszewski
ul. Bielska 33/1, 02-394 Warszawa

Wersja XML