Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Herb i flaga gminy Namysłów

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Herbem gminy jest wizerunek orła czarnego (dolnośląskiego), z głową zwróconą w lewo, ściętego w poziomie (bez ogona i szponów), z sierpową przepaską przez piersi i skrzydła, koloru białego, na żółtym polu prostokątnej tarczy, o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku. Pod orłem widnieje sześcioramienna gwiazda koloru czerwonego.

Flaga prostokątna pozioma: prostokątny płat tkaniny o barwach czerwieni, czerni, żółci i bieli, ułożonych w pionie, w kolejności od drzewca - czerwień, w kształcie trapezu, o dwóch kątach prostych, pas czerni, przylegający do czerwonego trapezu i pas żółty o podwójnej szerokości pasa czarnego. Reszta flagi, stanowiąca 1/2 jej długości jest barwy białej. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 1:2.

Flaga pionowa z herbem: prostokąt o barwach flagi poziomej, pośrodku białej, górnej części flagi, umiejscowiony jest herb Gminy.

Regulamin używania herbu i flagi Gminy Namysłów

§ 1

 1. Herb Gminy umieszczony jest na stałe:
  1. Na budynku stanowiącym siedzibę Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego,
  2. W gabinecie Burmistrza, w sali ślubów i w sali obrad Rady.
 2. Herb Gminy może być umieszczony na granicach administracyjnych Gminy, przy głównych drogach dojazdowych.

§ 2

 1. Flaga Gminy używana jest podczas wszystkich uroczystości państwowych i lokalnych oraz referendów i wyborów władz samorządu terytorialnego, Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, a w szczególności:
  1. Obrad sesji Rady Miejskiej,
  2. Dni Namysłowa,
  3. Dnia Samorządu Terytorialnego,
  4. Dożynek Gminnych,
 2. Podczas świąt, uroczystości i wydarzeń, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem pkt. 4 barwami gminnymi oflagowane są następujące obiekty:
  1. Budynki stanowiące siedzibę władz Gminy,
  2. Budynki jednostek organizacyjnych Gminy,
  3. Place i ulice miasta,
  4. Lokale wyborcze w okresie wyborów i referendów,
 3. Oflagowaniu stałemu podlega budynek stanowiący siedzibę władz Gminy.
Wersja XML