Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o obowiązku przekazywania użytkownikom produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Urząd Miejski w Namysłowie informuje, iż zgodnie z art. 42 oraz art. 43 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888),  przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

Ponadto, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, zobowiązany jest do przyjęcia od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach, a użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin jest obowiązany zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach przedsiębiorcy o którym mowa powyżej.

Dodatkowo, zgodnie z art. 61 ww. ustawy (...) Kto, będąc użytkownikiem środka niebezpiecznego będącego środkiem ochrony roślin, nie zwraca odpadów opakowaniowych po tym środku przedsiębiorcy prowadzącemu jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne w opakowaniach - podlega karze grzywny. (...)

Powyższe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wersja XML