Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strony internetowej
BIP

Władze gminy

Julian Kruszyński.jpeg

Burmistrz Namysłowa
Julian Kruszyński

Z Namysłowem i Ziemią Namysłowską związany od ponad 30 lat. Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Na studiach poznał swoją żonę Jolantę. Mają córkę Joannę i syna Mateusza. Ich wspólną pasją jest firma rodzinna.
Współtwórca i pierwszy prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii. Następnie członek i wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Pracował w wielu zespołach negocjacyjnych samorządu Lekarzy z Rządem i Komisjami Sejmowymi.
Zaangażowany również w pracę samorządową. Najpierw jako radny i Starosta Namysłowski w latach 2010 - 2014, a obecnie jako Burmistrz Namysłowa.

 

Godziny przyjmowania interesantów - we wtorki w godz. od 12:00 do 14:30.
Ze względów organizacyjnych osobiście w sekretariacie lub pod numerem telefonu 77 419-03-04 należy zarezerwować datę i godzinę przyjęcia przez Burmistrza.

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

Zastępca Burmistrza Namysłowa
Rafał Nowowiejski

Godziny przyjęć interesantów - w czwartki w godz. od 13:00 do 15:00

II Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność komórek organizacyjnych Urzędu, tj.:

Skarbnik Gminy
Iwona Wilczyńska

Skarbnik Gminy wykonuje zadania głównego księgowego budżetu Gminy, nadzoruje pracę Wydziału Finansowego.

Sekretarz Gminy
Adam Lupa

Sekretarz Gminy w ramach udzielonych upoważnień, zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy, nadzoruje właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji Rady Miejskiej oraz prowadzi inne powierzone sprawy w zakresie ustalonym przez Burmistrza.
Sekretarz nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjnego oraz nadzoruje wykonywanie zadań przez Wydział Spraw Obywatelskich.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie
Sylwester Zabielny

Godziny przyjęć interesantów - w czwartki w godz. od 14:00 do 15:00.

Wiceprzewodniocząca Rady Miejskiej w Namysłowie
Lucyna Medyk

Godziny przyjęć interesantów - w środy w godz. od 12:00 do 13:00.

Wiceprzewodnioczący Rady Miejskiej w Namysłowie
Edward Marek

Godziny przyjęć interesantów - w piątki w godz. od 14:00 do 15:00.


Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7089124
w tym miesiącu: 93753
dzisiaj: 3221