• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ulicy Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

Projekt "Budowa ulicy Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem" został zrealizowany w 2009 r. i obejmował:

wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,50 - 5,00 m na długości 850 m wraz z chodnikiem z kostki betonowej,
wykonanie oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej.
Dzięki realizacji projektu poprawiło się bezpieczeństwo ruchu kołowego, zwiększyła się przepustowość drogi i komfort jazdy. Ponadto, dzięki przedmiotowej inwestycji ulica Kolejowa dostosowana została pod względem parametrów do standardów unijnych. Dzięki budowie chodników poprawie uległo także bezpieczeństwo ruchu pieszych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 570 234,84 zł i była finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w kwocie 1 332 149,61 zł i środków Gminy Namysłów w kwocie 238 085,23 zł.

Projekt realizowany był roku 2009.

Wersja XML

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9107788
w tym miesiącu: 78802
dzisiaj: 3595