Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strony internetowej
BIP

Nie chcemy być gorsi

Projekt "Nie chcemy być gorsi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2013 roku zakończył się okres realizacji projektu systemowego pt. "Nie chcemy być gorsi", do którego Gmina Namysłów przystąpiła w roku 2012. w ramach: Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W projekcie uczestniczyło 514 uczniów z 7 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów:

W ramach projektu realizowano dwa zadania:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół - zakupiono m.in. urządzenia komputerowe, artykuły i sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze.
Zajęcia dodatkowe organizowane w szkołach objętych dofinansowaniem, w tym:

Całkowita wartość projektu wynosiła 310 937,09 zł i była finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 264 296,53 zł i środków Gminy Namysłów w kwocie 46 640,56 zł.

Projekt realizowany był w latach 2012-2013.


Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8498033
w tym miesiącu: 141715
dzisiaj: 1364