Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach

Projekt obejmował:

Całkowita kwota projektu wynosiła 3 359 483,47 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, gdzie wysokość dofinansowania wyniosła 1 138 862,54 zł oraz budżetu państwa, skąd Gmina Namysłów uzyskała 300 854,60 zł. Wkład własny Gminy Namysłów wyniósł 1 919 766,33 zł.

Projekt realizowany był w 2006 roku

Wersja XML