• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup kabiny sortowniczej na składowisko odpadów

Kabina sortownicza jest kolejnym elementem istniejącej stacji odzysku frakcji drobnej, która przyjmuje i przetwarza odpady komunalne, przechodzące przez sito. Tam odbywa się przesiewanie odpadów, z tego powstają dwie frakcje - frakcja odpadów drobnych, którą wykorzystuje się na składowisku m.in. do budowy wałów i druga - frakcja balastowa. Kabina sortownicza ma za zadanie z frakcji balastowej odzyskać odpady, które mogą być wykorzystane jeszcze do recyklingu, takie jak: szkło, części metalowe, plastik, itp.

Łączny koszt zakupu kabiny to 311 216,97 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wyniosło 172 500,00 zł, a pozostała kwota w wysokości 138 716,97 zł to środki własne Gminy Namysłów. Użytkownikiem kabiny, jak i składowiska odpadów w Ziemiełowicach jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie.

Projekt został zrealizowany w 2010 r.

Wersja XML

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8973832
w tym miesiącu: 109629
dzisiaj: 530