Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strony internetowej
BIP

Nabór kandydatów do II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Informujemy wszystkie zainteresowane organizacje i środowiska senioralne, o rozpoczęciu procesu powoływania delegatów na II sesję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, która odbędzie się w gmachu Sejmu w dniu 1 października 2016 r., w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i zachęcamy tym samym do zgłoszenia kandydatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Kandydatem może być osoba pow. 60 r. ż.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz patronatem merytorycznym Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP.

Celem ww. Parlamentu jest stworzenie ogólnopolskiej reprezentacji osób starszych, a jego pierwsza roczna kadencja (2015/2016) pozwoliła na zebranie cennych doświadczeń, zdefiniowanie problemów środowiska senioralnego oraz aktywnego programu działania.

Parlament Seniorów składający się z delegatów z całego kraju, reprezentujący m.in. Gminne Rady Seniorów, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, a także inne organizacje seniorskie ma ambicje być aktywnym partnerem społecznym dla Rządu, Sejmu i Senatu oraz organów władzy samorządowej i rządowej w zakresie polityki dotyczącej osób starszych.

Celem Prezydium ww. Parlamentu jest zapewnienie jak najszerszej reprezentacji w Obywatelskim Parlamencie Seniorów organizacji senioralnych, działających na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Umożliwiają to przyjęte w oparciu o obowiązujący Regulamin Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – Zasady powoływania delegatów OPS na II kadencję.

Szczegółowe informacje, dot. OPS znajdują się na stronie, w zakładce OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW.

Tu również dostępne są dokumenty: zasady akredytacji do II kadencji OPS i arkusz akredytacyjny do OPS (arkusz zgłoszeniowy kandydata). Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie do 14 września 2016 r. na adres e-mail:  lub pocztą tradycyjną:

Fundacja OP UTW
ul. Gruszy 32
04-779 Warszawa.

Kontakt tel. do OPS: (tel./fax) 22 615 24 46, (tel. kom.) 697 066 829.


Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7400326
w tym miesiącu: 86256
dzisiaj: 2444