Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Brak opisu obrazka

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach działania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. technologii informacyjno - komunikacyjnych w przedsiębiorstwach (działanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020).

Spotkanie odbędzie się: 29 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00, Brzeg - w Lokalnym Punkcie Informacyjnym, ul. Wyszyńskiego 23, sala konferencyjna LPI (I p.).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na technologie informacyjno- komunikacyjne w przedsiębiorstwach. Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu numer telefonu: 77 444 17 78, 77 444 12 02 bądź adresem mailowym:

Zapraszamy serdecznie!

Wersja XML