Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na konkurs fotograficzny i plastyczny

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs fotograficzny i plastyczny dla
dzieci i młodzieży, których celem jest popularyzacja i upowszechnianie idei
ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnych postaw związanych z ekologią,
ochroną  środowiska naturalnego i jego bioróżnorodnością oraz
upowszechnianie fotografii, jako dziedziny sztuki. Konkursy w swym założeniu
miały propagować ideę związaną z ochroną rodzimej flory i fauny występującej
na terenie województwa opolskiego.

W związku z organizacją finału w/w konkursów, zapraszamy wszystkich
uczestników konkursów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 2 grudnia br.
w Parku Nauki i Rozrywki  w Krasiejowie, ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów.
 

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest
warunkiem uczestnictwa w spotkaniu przesyłam w załączeniu.

W/w informacje znajduje się również na stronie
www.odnowawsi.eu

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na nr faxu 77 / 44 82 122 w
terminie do dnia 28 listopada br. do godz. 12:00.

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania:
PDF03_Program spotkania.pdf
DOC04_Formularz zgłoszeniowy.doc
PDF05_Zaproszenie_szkoły_skan.pdf

Wersja XML