• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strony internetowej
BIP

Debata na temat bezpieczeństwa w Gminie Namysłów

Zakończyła się debata dotycząca bezpieczeństwa w naszym mieście. Debatę otworzył mł.insp.Rafał Pniewski – Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie. Następnie z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom.Paweł Szlufarski omówił zgromadzonym "Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa". W tej części debaty poruszone zostały także: Profilaktyka, podejmowane czynności zmierzających do przeciwdziałania i zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom występującym na terenie miasta i gminy Namysłów. Ocena dotychczasowej współpracy z  podmiotami poza policyjnymi. Problematyka zgłaszana przez społeczność lokalną, podejmowane czynności zmierzających do ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań.
Kolejna część to „ Ocena zdarzeń w ruchu drogowym z terenu powiatu namysłowskiego za III kwartały 2016 r” -  zagrożenia i przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom popełnianym w ruchu drogowym. Omówienie Analizy Bezpieczeństwa w RD". Prowadzącym tą część debaty był Kierownik Ogniwa RD KPP Namysłów mł.asp.Grzegorz Horwat.
Następnie Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Jankowiak poruszył kwestię Planów i inwestycji w infrastrukturę drogową na terenie miasta i gminy Namysłów, oraz problematykę parkowania na terenie miasta.
Debatę zakończył panel dyskusyjny, podczas którego zgromadzeni na sali mogli zadawać pytania prowadzącym debatę.
Zapraszamy do fotogalerii z tego wydarzenia:   

 


Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8810982
w tym miesiącu: 107458
dzisiaj: 4195