Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyremontowana świetlica w Mikowicach

W grudniu zakończyła się modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległymi pomieszczeniami Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikowicach.

Remont w Mikowicach kosztował gminę blisko 300 tys. złotych. W jego ramach dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, termomodernizacji budynku świetlicy (docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej), wymiany bram garażowych, instalacji elektrycznej, odgromowej i wodno-kanalizacyjnej. Wyremontowano także pomieszczenia kuchenne, klatkę schodową oraz pomieszczenia sanitarne. W ramach przedsięwzięcia odnowiono sąsiedzkie pomieszczenia OSP wraz z wymianą posadzki i montażem odciągu spalin.

 

 

Wersja XML