Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Grzybek" w nowoczesnej odsłonie

Jest to wariant przedstawiony pierwotnie, o konstrukcji stalowo-rurowej na planie ośmiokąta z formą zadaszenia nawiązującą do kwiatu grzybienia północnego (rośliny chronionej, występującej na przyległym do Placu pod Grzybkiem stawie).

Brak opisu obrazka

Wersja XML