Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jakość powietrza

Więcej informacji na temat jakości powietrza w województwie opolskim uzyskają Państwo na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. Za pośrednictwem Naszej strony mogą Państwo zapoznać się również z nowym Programem ochrony powietrza dla województwa opolskiego oraz z tzw. „uchwałą antysmogową”.

Przypominamy Państwu, iż od 1 lipca br. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy właściciel nieruchomości lub zarządca, w budynku którego zainstalowane jest źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW, musi to zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Wzory deklaracji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Wersja XML