Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich

 

Brak opisu obrazka

 

 

Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich


Źródło dofinansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Budowa 
i modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
Wartość projektu: 1 648 454,63 zł
Wartość dofinansowania: 1 048 911,00 zł
Wnioskodawca: Gmina Namysłów
1.    CELE PROJEKTU:

2. ZAKRES PROJEKTU

3. OKRES REALIZACJI

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Wersja XML