Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do udziału w projekcie

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS  pn. ”Opolska Ścieżka Kariery” 
nr. RPOP.07.05.00-16-0011/17-00, przez firmę  VIVID Consulting Sp. z o.o. zapraszamy do udziału w projekcie.
Projekt jest współfinansowany ze środków UE - udział w nim jest bezpłatny.
Do udziału zachęcamy: pracowników przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracowników (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu), 
w tym również pracowników dużych przedsiębiorstw oraz osoby odchodzące z rolnictwa posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem). 
Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb uczestników projektu. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy średnio 12 osobowej, na terenie woj. opolskiego.

Szczegółowe informacje o projekcie:

PDFinfo o projekcie rozszerzone.pdf

Brak opisu obrazka

Wersja XML