• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strony internetowej
BIP

Program „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu od września br. realizuje ogólnopolski Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pn. „Czyste Powietrze”, którego celem jest finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne polegających na zmniejszeniu lub uniknięciu emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program „Czyste Powietrze” skupia się na termoizolacji budynków, wymianie starych pieców i kotłów na kotły na: paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody a także na montażu odnawialnych źródeł energii tj. instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.
Z uwagi na to, że Program w swoich założeniach ma na celu walkę z ubóstwem energetycznym, naszą rolą jest dotarcie do jak najszerszej grupy mieszkańców regionu zainteresowanych uzyskaniem wsparcia. Dlatego z dniem 6 września br. rozpoczęły się spotkania we wszystkich gminach Polski (organizatorem spotkań jest Ministerstwo Środowiska, które współuczestniczyło z NFOŚiGW w pracach nad tworzeniem przedmiotowego Programu), podczas których m.in. pracownicy WFOŚiGW w Opolu przekazują informacje nt. szczegółów Programu.

Czyste_powietrze_Namysłów-1.jpeg


Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8810856
w tym miesiącu: 107332
dzisiaj: 4069