Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX Edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

Uprzejmie informujemy, że Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych, pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”.

Cele konkursu to:

Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3,  w  dowolnej  technice,  na  temat  zapobiegania  wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pracę do konkursu zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Termin nadsyłania prac konkursowych do Placówki Terenowej KRUS w Kluczborku upływa z dniem 29 marca 2019 r.

Poniżej regulamin konkursu:

 

Wersja XML