• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów do Namysłowskiej Rady Seniorów

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie zostały opublikowane zarządzenia:

Nabór kandydatów do Rady Seniorów odbywa się poprzez przedłożenie Burmistrzowi Namysłowa (w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, pok. Nr 12) przez środowiska senioralne kart zgłoszeniowych w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów są podmioty, które na podstawie swojego statutu działają na rzecz osób starszych oraz zrzeszają minimum 50% członków powyżej 60 roku życia, mieszkających na terenie gminy Namysłów.

Wersja XML

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8973737
w tym miesiącu: 109534
dzisiaj: 435