Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa w dniu 8 lipca 2019 roku

8 lipca 2019 r. posiedzenie odbył Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa.

Zespół ustalił ostateczną listę zadań, które zostaną poddane pod głosowanie i ustalił w drodze losowania ich kolejność na kartach do głosowania:

 1. Dron do analizy zanieczyszczeń powietrza "SOWA"
 2. Kwitnące łąki - miejsca pełne życia - ratujmy pszczoły
 3. Automat zwrotny - recycling machine RVM-1349
 4. Innowacyjne badanie cery
 5. Osiedle Reymonta - bezpieczniej, czyściej i przyjemniej

Ostateczna lista zgłoszonych zadań przeznaczonych do głosowania wraz z kolejnością na kartach do głosowania opublikowana zostanie 8 lipca 2019 roku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Głosowanie nad zadaniami odbędzie się w dniach od 9 do 25 lipca 2019 r.

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa dostępny jest na stornie www.namyslow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML