Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1468 z późn. zm.), w art. 30 określa, że w jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać Rady Sportu powołane przez właściwe organy władzy wykonawczej spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

W związku z powyższym, zapraszam właściwe statutowo kluby i stowarzyszenia sportowe mające swoją siedzibę na terenie Gminy Namysłów, czynnie realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, do zgłoszenia kandydatów do Namysłowskiej Rady Sportu.

Liczba kandydatów z klubu nie może być większa od ilości sekcji sportowych klubu.

Skład i regulamin działania Rady Sportu zatwierdzony będzie stosownym zarządzeniem Burmistrza Namysłowa w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Sportu.

Zgodnie z art. 30 ustawy o sporcie Rada Sportu to organ opiniodawczo – doradczy Burmistrza, a członkowie rady wykonują swoje funkcje społecznie.

Do zadań Rady Sportu należeć będzie w szczególności opiniowanie:

 1. strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej;
 2. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
 3. programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
 4. projektów uchwał w części dotyczącej kultury fizycznej.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie na PDFKarta zgłoszeniowa.pdf">załączonej karcie zgłoszeniowej, w terminie do dnia 25 października 2019 r. (piątek) godz. 15:30.

 

 

Wersja XML