Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Rada Miejska w Namysłowie w dniu 24 września 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. Inicjatywa ta realizowana jest we współpracy Gminy Namysłów z Województwem Opolskim. Umowa o współpracy została podpisana 21  października 2019 roku.

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu "Opolskie dla Rodziny". Chcemy działać razem, aby wspólnie budować przyjazny klimat dla rodzin i  seniorów poprzez wprowadzenie powszechnych zniżek w opłatach za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w  innych podmiotach publicznych oraz podmiotach prywatnych.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy spełniających warunki określone w Regulaminie do składania wniosków i korzystania z karty u Partnerów, których wykaz znajduje się na stronie Opolskie dla Rodziny.

Od teraz zarówno złożenie wniosku, jak i przedłużenie ważności karty, można będzie załatwić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie. Na miejscu można będzie również odebrać kartę, o ile wnioskodawca zaznaczy taką opcję we wniosku.

OPS w Namysłowie mieści się przy ulicy ul. Harcerskiej 1.

 

 

Wersja XML