Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Demontaż transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest

18 października br., zakończona została realizacja zadania związanego z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

W ramach tegorocznej edycji konkursu usuniętych zostało ponad 58 ton azbestu z terenu gminy Namysłów.

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 15 925,26 zł. oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 15 925,26 zł. Środki finansowe jakie gmina Namysłów przeznaczyła na realizację zadania wyniosły 20 483,57 zł.

 

 

Wersja XML