Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana adresu siedziby Urzędu Skarbowego w Namysłowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie informuje, że od dnia 18.11.2019 r. nastąpi zmiana adresu siedziby tut. Urzędu, która znajdować się będzie w Namysłowie przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 12.

Od tego dnia korespondencję proszę skierować na adres:

Urząd Skarbowy w Namysłowie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
46-100 Namysłów.

Renata Śliż
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie

Wersja XML