Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie zostało opublikowane Zarządzenie Nr 308/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML