Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Namysłowa

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 3.02.2020 r. do 24.02 2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, przy ul. Dubois 3 (budynek B, III piętro) zostanie wywieszony wykaz gruntów, stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów, przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia, wykorzystywanych na cele rolnicze oraz inne niż rolne.

Namysłów, dnia 30 stycznia 2020 roku                                  

Burmistrz Namysłowa

                                                                                              dr Bartłomiej Stawiarski

 

Wersja XML