Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkty konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych,

Konsultacje i porady udzielane są przez doświadczonych terapeutów i radcę prawnego w okresie od 01.02.2020 r. do 11.12.2020 r.:

1. Skrok Dariusz - Specjalista psychoterapii uzależnień;

2. Chwołka Maria - Specjalista psychoterapii uzależnień;

3. Ryłko Krzysztof - Instruktor terapii uzależnień;

4. Juszko Olga - Psycholog kliniczny;

5. Marciniak Agnieszka - Psycholog;

6. Jerzy Kopeć - Radca prawny.

Punkty konsultacyjno-informacyjne zlokalizowane w Ratuszu, pokój nr 19-C, II piętro, czynne są według harmonogramu:

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym działa również samopomocowa grupa wsparcia prowadzona przez członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego, której spotkania odbywają się w czwartki w godz. 17:00 - 19:00.

Punkty konsultacyjno-informacyjne zlokalizowane przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie, Skwer Kard. Wyszyńskiego 2, czynne są według harmonogramu:

Oferta obejmuje:
1)  Całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta.
2)  Motywowanie i kierowanie do leczenia specjalistycznego.
3)  Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
4)  Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
5)  Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient.
6)  Stała współpraca z innymi podmiotami, zajmującymi się pomaganiem w rozwiązywaniu problemów, zgłaszanych przez klienta.                    

7)  Konsultacje dla młodzieży używającej substancji zmieniających  świadomość (alkohol, narkotyki, dopalacze) i ich rodziców

8)  Konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychotropowych oraz członków ich rodzin. 

9)  Mediacje rodzinne.

Konsultacje z zakresu prawa:

 1. Prawo rodzinne.
 2. Prawo cywilne.
 3. Prawo administracyjne.
 4. Prawo karne.

   

   

Wersja XML