Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powszechny Spis Rolny w 2020 r.

 1. Zarządzenie Nr 399/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
 2. Zarządzenie Nr 400/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
 3. Ogłoszenie - Burmistrz Namysłowa, Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
 4. Zarządzenie Nr 544/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Wersja XML