Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok

Informujemy, że jest już dostępny harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok.

Zarówno częstotliwość, jak i dni odbioru odpadów nie uległy zmianie.

Przypominamy również, aby w miarę możliwości wystawiać pojemniki i worki na odpady komunalne przed teren Państwa posesji na jeden dzień przed terminem odbioru poszczególnych frakcji, zgodnym z harmonogramem.

Prośba ta związane jest z rozpoczęciem odbioru odpadów przez Spółkę „EKOWOD” już od godziny 6.00.

Powyższe działania umożliwią sprawną realizację usługi oraz ograniczą konieczność powrotów pracowników Spółki w te same lokalizacje. 

Brak opisu obrazka  

Wersja XML