Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje na prace przy zabytkach

Informujemy, iż w dniu 20 stycznia 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2021 r.

Termin składania wniosków: do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dokumenty do pobrania

1. Zarządzenie Nr 558/VIII/21 z dnia 20 stycznia 2021 r.

2. Wzór wniosku

 

Wersja XML