Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pożegnanie pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Dziś, w gabinecie Burmistrza Namysłowa, miało miejsce pożegnanie dwóch kolejnych wieloletnich pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie, odchodzących na emeryturę: Pani Elżbiety Kowalskiej oraz Pana Romana Horodeckiego.

Pani Elżbieta Kowalska pracowała w naszym urzędzie od 1993 r., a więc ponad 28 lat. Zaczynała jako Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, następnie była Kierownikiem Referatu Kształtowania Środowiska, a także Kierownikiem Biura Integracji Europejskiej. Ostatnie 17 lat Pani Ela pracowała w Wydziale Organizacyjnym na stanowisku Starszego Inspektora ds. pracowniczych i z tego właśnie stanowiska odchodzi na emeryturę.

Pracę zawodową w urzędzie, po 29 latach, zakończył również Pan Roman Horodecki - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który był z nami od 1992 r. W trakcie swojej kariery zawodowej, Pan Roman był Kierownikiem tut. Wydziału Spraw Społecznych, a ostatnie 23 lata - aż do dziś - piastował stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Namysłowie.

W imieniu całego zespołu pracowników Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Namysłowie, składamy naszym współpracownikom podziękowania za lata sumiennej, uczciwej i odpowiedzialnej pracy. Praca z Wami była dla nas codzienną przyjemnością oraz cenną nauką.

Życzymy jednocześnie nieustającej pogody ducha, dobrego zdrowia i radości z każdego dnia spędzonego z rodziną oraz aby na emeryturze znaleźli Państwo czas na zasłużony odpoczynek, a także realizację swoich planów i pasji.

Brak opisu obrazka

Wersja XML