Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na rachmistrza spisowego

Burmistrz Namysłowa, jako Gminny Komisarz Spisowy w Namysłowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Ogłoszenie o naborze znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert w terminie od 1 lutego 2021r. do 16 lutego 2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Namysłowie – nr tel.77 4190-352, 77 4190-304, e-mail:  lub sekretariat@namyslow.eu

PlakatA3_nabor.jpeg

Wersja XML