Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe - wyniki etapu miejsko-gminnego

Od 19 do 29 stycznia 2021 r. w Gminie Namysłów, po raz kolejny, organizowany był miejsko – gminny etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu.
Do zadań konkursowych przystąpili szczególnie uzdolnieni uczniowie ze Szkół Podstawowych Gminy Namysłów. Konkursy odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie.

Poniżej lista wyników:

Konkurs Polonistyczny  

Konkurs Języka Angielskiego

Konkurs Matematyczny

Konkurs Języka Niemieckiego

Konkurs Historyczny

Konkurs Biologiczny 

Konkurs Geograficzny 

Konkurs Chemiczny 

Konkurs Fizyczny

Wersja XML