Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

W związku z nastaniem trudnych warunków drogowych i pogodowych, przypominamy Państwu kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg i chodników w Namysłowie, Gminie Namysłów oraz na terenie powiatu namysłowskiego, a także gdzie należy zgłaszać wszelkie zauważone zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo i zdrowie osób przemieszczających się po chodnikach i traktach pieszych oraz drogach:

Za odśnieżanie chodników przyległych do nieruchomości odpowiada jej właściciel, natomiast na terenie osiedli Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej problemy z tym związane można zgłaszać pod numerem telefonu: 77 410 15 65.

Mapa dróg miejskich

Mapa dróg gminnych 

Brak opisu obrazka

Wersja XML