Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Transport do punktów szczepień

Na terenie Gminy znajdują się 2 punkty szczepień:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" Spółka Cywilna Paweł Łącki, Irena Konopka, Dariusz Roszczypała, ul. Mickiewicza 8, 46-100 Namysłów, tel. 774101355
2. Grupowa Praktyka Lekarska PRO_FAMILIA Sp. z o. o., ul. Pocztowa 7, 46-100 Namysłów, tel. 774100468


Transport do punktu szczepień:
Osoba, która chciałaby skorzystać z transportu do punktu szczepień powinna zgłosić ten fakt pod numerem 500 145 402.
Koordynatorem ds. szczepień w Gminie Namysłów jest Ewa Burkiewicz-Janik - tel. 77 4190 391.


Transport przeznaczony jest dla osób:
1. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
2. mających trudności z dostępem do punktu szczepień, np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień.


Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień jest dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

Wersja XML