Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata podwyższona wynosi:

           Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
w wysokości 1,00 zł od  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

          Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok, będą Państwu dostarczane wraz z decyzjami w sprawie podatku o nieruchomości na rok 2021, do końca lutego br. 

           Numer rachunku bankowego na który należy ich dokonywać pozostał bez zmian.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML