Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Problem śmieci komunalnych na cmentarzu

Szanowni mieszkańcy!

Zwracamy się do Państwa z apelem o wyrzucanie śmieci (zniczy, kwiatów) pochodzących z terenu cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie, do pojemników i koszy do tego przeznaczonych, które ze względu na wymogi sanitarne musiały zmienić swoją lokalizację.

Brak opisu obrazka

Wersja XML