Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości

Od 1 lipca br. rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy właściciel nieruchomości lub zarządca, w budynku którego zainstalowane jest źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW, musi to zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. Jeżeli posiadasz Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód, wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, w zakładce do pobrania znajdziesz dwa formularze deklaracji. Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B budynków i lokali niemieszkalnych. Wybierz właściwy, wypełnij i wyślij.
  2. Wypełnioną i podpisaną wersję papierową deklaracji możesz złożyć w Urzędzie Miejskim.

Deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. lub w ciągu 14 dni, w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw w instalacjach uruchomionych po 1 lipca 2021 r.

Jakie dane niezbędne są do wypełnienia deklaracji:

Wzór deklaracji:

Poniżej materiał filmowy:


 

 

Wersja XML