Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego

W gminie Namysłów rozpoczęła się realizacja Programu LIFE, który ma na celu organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Opolskiego oraz zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza.

Projekt LIFE koordynowany jest przez Województwo Opolskie i angażuje łącznie 43 współbeneficjentów, w tym Gminę Namysłów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (około 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne  z Programu LIFE wynosi około 7 mln zł,
a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi około 5 mln zł.

Realizacja projektu przyczyni się do:

Za realizację projektu w gminie Namysłów odpowiedzialny jest Gminny Koordynator Ochrony Powietrza, Pan Aleksander Polan. Jeżeli planujecie Państwo wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła lub przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych proszę o kontakt z gminnym koordynatorem pod numerem tel. 77 4190 346 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie budynek B pok. 17 w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00 i od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30.

logotypy zestawienie-04.png

Wersja XML