Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Namysłowska Karta Rodziny

Szanowni Przedsiębiorcy z terenu Gminy Namysłów,

Przygotowujemy Program Namysłowska Karta Rodziny. Jest to inicjatywa, która ma na celu wsparcie rodzin, promocję rodzicielstwa i zachęcenie do osiedlania się i zakładania swoich rodzin właśnie w naszej gminie. 

Każdy z Państwa może się włączyć, deklarując udział w Programie wraz ze swoją ofertą zniżek /bonifikat dla rodzin, które będą korzystały z naszej gminnej karty. Wspólnota lokalna to rodzina rodzin - dlatego chcemy się wzajemnie wspierać. Przedsiębiorca, który weźmie udział w Programie może liczyć na: umieszczenie swojej wizytówki w dedykowanej zakładce na stronie www Urzędu Miejskiego w Namysłowie, informację o prowadzonej działalności w publikatorach, w których gmina zamieszcza swoje informacje, udział w kampaniach promocyjnych Programu w mediach społecznościowych, otrzymanie elementów oznaczeń Programu, które można umieścić w siedzibie swojej firmy i inne formy promocji, które będą dotyczyć Programu.

Aby wziąć udział w Programie wystarczy wypełnić zgłoszenie, które należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Można także je wysłać na e-mail: promocja@namyslow.eu . Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym.

Zapraszamy do współpracy już dziś! 


 

 

Wersja XML