Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek węglowy

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z poz. 1692) informujemy, że na terenie Gminy Namysłów obsługą dodatku węglowego zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wnioski będą przyjmowane w godzinach urzędowania Ośrodka tj. od 7.00 do 15.00 w dwóch budynkach tj. Plac Wolności 1 D (budynek mieszkalny dawny CAZ) oraz Plac Wolności 1 - II piętro pok. 46.

Informujemy, że wnioski można składać do dnia 30 listopada br. Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie poprzez profil zaufany.

Wnioski są dostępne na stronie BIP OPS w Namysłowie.

Z uwagi na sezon urlopowy zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie wniosków w terminie późniejszym.

Wersja XML