Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prelekcja z cyklu „Ludzie żywej historii”

13 grudnia 2022 r. w Izbie Regionalnej w Namysłowie miała miejsce kolejna niezwykle ciekawa prelekcja z cyklu „Ludzie żywej historii”, zorganizowana pod patronatem tej instytucji oraz Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

W ramach tego cyklu, zaproszona młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie miała okazję spotkać się przedstawicielami SPAK - Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Namysłowie: Andrzejem Tomczykiem - działaczem opozycji antykomunistycznych w czasie trwania stanu wojennego oraz historykiem Włodzimierzem Putowskim.

Obaj Panowie przybliżyli młodemu pokoleniu rys historyczny tych niesamowicie znaczących w historii Polski wydarzeń sprzed 41 lat, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności, osób i faktów mających miejsce w tamtym czasie w Namysłowie.

W prelekcji wziął udział Zastępca Burmistrza Namysłowa Krzysztof Mucha - , który wprowadził zebranych w klimat wykładu, a całe spotkanie poprowadzili instruktorzy NOK oraz Izby Regionalnej w Namysłowie Jadwiga Kawecka oraz Arkadiusz Oleksak.

13 grudnia 1981 - pamiętamy!

 

Wersja XML