Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0510/P/20/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.

UWAGA!

Informujemy, iż nastąpiła zmiana rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0510/P/20/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów namysłowskiego, kluczborskiego i opolskiego

Rozszerzony został obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) – obejmuje on całe powiaty namysłowski, opolski oraz kluczborski.

Na tym obszarze NAKAZUJE SIĘ:

  1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
  2. karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

 

 PDFzmiana rozporządzenia z dnia 08.12.2022 akt-77.pdf (1,99MB)

Wersja XML